ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่น

 


ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

 

                         กำหนดการรับสมัครนักเรียน  ปีการศึกษา 2551                              

กำหนดการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต ปีการศึกษา 2551

 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักเรียน :         วันจันทร์ที่  7  มกราคม  2551
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :    ณ ห้องธุรการ                                                             
                                                   โทรศัพท์ 076 – 212392 , 235183                            
                                                   Web site:    
www.darasamuth.com            
                                                   E-mail address:
  darasamuth_admin@hotmail.com

การรับสมัครนักเรียน :

           
ระดับปฐมวัย

                        ปฐมวัยปีที่ 1      อายุ 3 ขวบบริบูรณ์               ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2548 )

                        ปฐมวัยปีที่ 2      อายุ 4 ขวบบริบูรณ์               ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2547 )

                        ปฐมวัยปีที่ 3      อายุ 5 ขวบบริบูรณ์                 ( เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2546 )
    
       สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 1 – 3 สามารถสมัครและมอบตัวได้ในวันและเวลาราชการ

 ระดับประถมศึกษา

          ประถมศึกษาปีที่ 1                รับสมัคร                      วันจันทร์ที่ 4  กุมภาพันธ์  2551

                                                       สอบคัดเลือก                วันเสาร์ที่  22  มีนาคม  2551

                                                     ประกาศผลสอบ         วันจันทร์ที่  24  มีนาคม  2551
                                            
                                       มอบตัว (ชำระค่าเล่าเรียน)
      วันที่ 24 – 25  มีนาคม  2551 

            ประถมศึกษาปีที่ 2 – 6           รับสมัคร                     วันอังคารที่  4  มีนาคม  2551

                                                          สอบคัดเลือก          วันอังคารที่  25  มีนาคม  2551

                                                        ประกาศผลสอบ        วันพุธที่ 26  มีนาคม  2551
                            
                                    
มอบตัว (ชำระค่าเล่าเรียน)      วันพุธที่ 26  มีนาคม  2551

กำหนดการจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ

จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน                       ระหว่างวันที่       1 – 30 เมษายน  2551

จำหน่ายแบบเรียน                                      ระหว่างวันที่       8 – 10  พฤษภาคม  2551

หมายเหตุ          เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทางโรงเรียนไม่มีจำหน่าย

 กำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

                        ระดับปฐมวัย ปีที่ 1 – 3                            วันเสาร์ที่  17  พฤษภาคม  2551

                        ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6                   วันเสาร์ที่  17  พฤษภาคม  2551

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551     วันอังคารที่  20  พฤษภาคม   2551


                  
                                                                                
                  

 
 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com
   
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
  

ค้นหาข้อมูล


 
 
 

 

 
 

Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
Last updated : 01-06-2008

 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com