เกียรติและความภาคภูมิใจของโรงเรียน

       ปี 2532  ได้รับเกียรติบัตร รางวัลที่ 1 การประกวดมารยาทเยาวชนในสถานศึกษาระดับกลุ่ม โรงเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
       ปี 2535  ได้รับเกียรติบัตร มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหาร ของกรมอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุข
       ปี 2538  ได้รับประกาศนียบัตร โรงอาหารได้มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย
       ปี 2540  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาระดับประถมปลายในงานวิชาการ
       ปี 2540  ได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นสถานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทำงาน งานวันคนพิการสากล จากพระประชาบดี จ .ภูเก็ต
       ปี 2541  ชนะเลิศการประกวดโรงเรียนประถมศึกษาดีเด่นด้านส่งเสริมสุขภาพนักเรียน จากกระทรวงสาธารณสุข
       ปี 2542  ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติด จากกระทรวงสาธารณสุข
       ปี 2543  ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 8 ปี จากศูนย์พลศึกษาจังหวัดภูเก็ต
       ปี 2543  ได้รับได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายอายุไม่เกิน 8 ปี จากศูนย์พลศึกษาจังหวัดภูเก็ต
       ปี 2544  ได้รับรางวัลวาดภาพอันดับที่ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพภูเก็ตคิงส์คัพ
       ปี 2544  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา
       ปี 2544  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันฟุนตบอล ไทยแลนด์คัพ  2001  (ภาคใต้รับได้รับรางวัลอันดับ  3 )
       ปี 2545  ได้รับรางวัลชนะเลิสการแข่งขันฟุตบอลบางเหนียวคัพท์ประจำปี 2545
       ปี 2546
       ปี 2547