ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

 

  คติพจน์
                                        ประพฤติดี    มีวินัย    ใฝ่วิชา    สามัคคี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                                                                
รูปดาวอยู่เหนือน้ำทะเล

รูปน้ำทะเล           
คือ       พื้นน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล

ดาว                      
 คือ      พระแม่มารีย์ผู้นำทาง   ส่องสว่างและชี้แนะแนวทางที่

                            ถูกต้องแก่ทุกคนโดยไม่จำกัดชั้น  วรรณะ   เชื้อชาติ

อักษรย่อ       ด..

สีประจำโรงเรียน       ฟ้า - ชมพู

                        สีฟ้า          หมายถึง               ความสดชื่น     สดใส   ร่าเริง
ีชมพู
      หมายถึง               ความรัก   ความอ่อนหวาน   ความจริงใจ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                ต้นเฟื่องฟ้า
                                 


                                                                                                              

 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
โรงเรียนเมืองถลาง
โรงเรียนกะทู้วิทยา
โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
   

 

        
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
   

ค้นหาข้อมูล


 
 
 

Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
Last updated : 01-06-2008

 
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com