คติพจน์

                                                ประพฤติดี    มีวินัย    ใฝ่วิชา    สามัคคี

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                                             

 

สัญลักษณ์

 

รูปดาวอยู่เหนือน้ำทะเล      หมายถึง      พระแม่มารีย์ ผู้นำทางส่องสว่าง  ผู้แนะนำชี้ทางที่ถูกต้อง

รูปน้ำทะเล                               หมายถึง      พื้นน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล

พระแม่มารีย์จะเป็นผู้แนะนำทางทุกคนโดยไม่จำกัดชั้น  วรรณะ  เชื้อชาติ  ศาสนา

 

อักษรย่อ       ..

สีประจำโรงเรียน       ฟ้า - ชมพู

                        สีฟ้า          หมายถึง               ความสดชื่น     สดใส   ร่าเริง

                        สีชมพู      หมายถึง               ความรัก   ความอ่อนหวาน   ความจริงใจ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                ต้นเฟื่องฟ้า