ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน
ชมรมผู้ปกครองรายชื่อคณะกรรมการแผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe
 แผนกภาษาจีน

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 


12  สิงหาคม  2553  วันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  16  สิงหาคม 2553

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  12  สิงหาคม 2553

โครงการอบรม เยาวชนเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  13-14 กรกฎาคม 2553
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โครงการอบรม เยาวชนเรียนรู้สิทธิมนุษยชน  15-16 กรกฎาคม 2553

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

   
ต้อนรับครูสอนภาษาจีน
23 มิถุนายน 2553
 
กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด
23 มิถุนายน 2553

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 25 มิถุนายน 2553
   
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา

  
         พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553 ระดับปฐมวัย

   
เจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์จากประเทศเยอรมันนี  ถ่ายทำรายการ


  

...........................................................................................................................................................................................................
  
          


 


PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
 
      
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร

    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด

  

วิชาการ.คอม

 

ค้นหาข้อมูล

            
 
    
 

  


                        Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                        Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                      Last updated : 10-08-2010

   
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com