ระวัติโรงเรียน
ปรัชญ วิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าหมาย
นโยบาย
โครงสร้างองค์กร
สัญลักษณ์และตรา ประจำ ร.ร.
โรงเรียนในเครือฯ
ผลงานดีเด่นทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน
สถิติบุคลากรครูนักเรียน

 


แผนกปฐมวัย
แผนกประถมศึกษา
แผนกมัธยมศึกษา
แผนก English Programe

 


่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายอาคารสถานที่
ฝ่ายธุรการ - การเงิน

 


ข่าวสารโรงเรียน
Mail Check
 ติดต่อ ร.ร.

 

 

  คติพจน์
                                        ประพฤติดี    มีวินัย    ใฝ่วิชา    สามัคคี
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

                                                                
รูปดาวอยู่เหนือน้ำทะเล

รูปน้ำทะเล           
คือ       พื้นน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล

ดาว                      
 คือ      พระแม่มารีย์ผู้นำทาง   ส่องสว่างและชี้แนะแนวทางที่

                            ถูกต้องแก่ทุกคนโดยไม่จำกัดชั้น  วรรณะ   เชื้อชาติ

อักษรย่อ       ด..

สีประจำโรงเรียน       ฟ้า - ชมพู

                        สีฟ้า          หมายถึง               ความสดชื่น     สดใส   ร่าเริง
ีชมพู
      หมายถึง               ความรัก   ความอ่อนหวาน   ความจริงใจ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                ต้นเฟื่องฟ้า
                                 


                                                                                                              

 

 


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต
กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
PhuketAll
Welcome to Phuket
The Phuket
PhuketBeach
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA&PR กรมสามัญศึกษา
สสวท.
SchoolNet
NECTEC
Think.com

 
   

 

        
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
   
สำนักงานรับรองมาตรฐาน

    
 
สถาบันส่งเสริมวิทยาศาตร
    
 
ฉลากกินแบ่งรัฐบาล

      
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
  

วิชาการ.คอม
   

ค้นหาข้อมูล


 
 
 

                                 Darasamuth  Phuket School Phuket    83000 Thailand
                                                   Tel. 076-212392  Fax. 076-216364
                                                           Last updated : 14-05-2012

   
© Copyright 1999-2005 by Darasamuth phuket  school  Allrights reserved.
Contact Information: cmu40@hotmail.com