ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
 

นางสาวสวย  โพธิ์บอน
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงินโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต